Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Başlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

26 Ağustos 2016

Bu bölümde yazacaklarım fazlasıyla kişisel deneyimlere dayanmaktadır. Oğlum ve kızım henüz 24 aylarını doldurmadan kreşe başladılar. Öncelikle haftanın 3 günü 2 saat gittiler bahçede oyun oynadılar sonra sınıflarda etkinliklere katıldılar. Okulda kalma süreleri günden güne arttı. Belki bu sebeple belki yaşlarının küçük olması belki de bizlerin okul konusunda çocuklara verdiğimiz olumlu mesajlar nedeni ile uyum sorunu yaşamadık. Okul seçerken (öyle çok araştırma yapmadığımı belirteyim) yakın olması ilk kriterimdi. Sonrasında okula devam…

Read More >>

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

Anaokulu veya anasınıfına başlayan çocukların yeni başladıkları ortamı tanıma ve uyum sağlamaları amacıyla aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilebilir. AMAÇ: Okulu tanıma ve uyum sağlama. Etkinlikler: 1. Okulun açıldığı ilk gün çocuklar ve veliler için bir tanışma partisi düzenleyiniz. (Bunun için velilerin görüşlerini ve katkılarını alınız.) 2. Çocuklara ve velilere okuldaki görevli personeli tanıtınız. Kısaca sorumluluklarını belirtiniz. 3. Okulun değişik birimlerini çocuklarla gezip, incelemelerine fırsat tanıyınız. Buralarda ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini açıklayınız. 4. İkili-…

12 Eylül 2010
Read More >>

BÜTÜN ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİME İHTİYACI VARDIR

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur.Bu dönemde çocuğun sağlığı ve beslenmesi kadar,aile ortamının ona sağladığı sevgi ve şefkat de son derece önemlidir.Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir başka nokta da, insanın gelişiminin tüm yönlerini destekleyebilecek bir sosyal ve fiziksel ortamdır. Bu dönemdeki yaşantılar onun gelecekte hayata bakış açısını da önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle,istenen bir çocuk olarak dünyaya gelmek,yaşamın ilk yıllarında saygı-sevgi-şefkatle büyütülmek,tutarlı ve kararlı yetişkin davranışları…

13 Ağustos 2010
Read More >>

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ?

Çünkü, 3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır, 6 yaşına kadar bir profesörden 2 kat hızlıdır (Rethinking the brain 1997). Yapılan tüm uluslararası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-6 yaş grubunda, gelişim düzeyinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim almış olanlara göre 1. sınıf başarı düzeyleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha hızlı geçmektedirler.12 yaşında IQ değerleri 5 puan daha yüksektir, 15…

13 Ağustos 2010
Read More >>

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR ?

Okul Öncesi Eğitim, çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak; » Tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, » Duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren, » Onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren, » Kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir. » Aynı zamanda, okul öncesi eğitim kurumları, çocuklara Türkçe’nin doğru ve…

13 Ağustos 2010
Read More >>