NASIL VERİMLİ DERS ÇALIŞILIR ?

Nasıl verimli ders çalışılır? Hepimizin isteği derslerimizde başarılı olmak ve bir üst sınıfa başarıyla geçmek.Ama bu isteğin gerçekleşebilmesi için gerekenleri yapmadığımız malum.Bazen dersler için, okul için birşeyler yapapamayı isteriz.Ders kitabını okur, ödevleri yapar, sınavlara hazırlanır, fakat beklediğimiz notlar bir türlü gelmez.Demek ki bir yerlerde hata yaapıyoruz.Daha doğrusu nasıl ders çalışmalıyız, bunu pek bilmiyoruz. Aşağıda ders çalışmamızı bir düzene koyacak ve zamanımızı verimli kullanmamızı sağlayacak öneriler var.Bir kulak verelim, okuyalım ve…

8 Eylül 2010
Read More >>

BİYOLOJİ DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji, yaşamsal olaylar arasında ilişki kurup hayatı kolaylaştırır. Sebep-sonuç ilişkileri kurarak yaşamı kavrama ve edinilen bilgilerden faydalanarak problemleri çözmeye çalışır. İşte tüm bunlar biyoloji öğrenmenin temel amaçlarıdır. Biyoloji öğretiminin sonucunda canlılar, sistemler, basit anlamda yaşam ve onu oluşturan unsurlar kavratılır ve bunlar pratik hayatta kullanılabilecek veriye dönüştürülür. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı olması sebebiyle anlatımın yanında…

11 Ağustos 2010
Read More >>

FELSEFE DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Felsefe dersi konu dağılımı bakımından ikiye ayrılır: a) Felsefe Tarihi b) Sistematik Felsefe Felsefe dersini öğrenmenizin amacı; en genel anlamda size düşünme yeteneği kazandırıp yorum gücünüzü geliştirmektir. Ayrıca size önyargısız ve hoşgörülü olmayı öğretir. Felsefe dersi sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma ve kavrama yeteneğini de sizlere kazandırır. FELSEFE DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ Felsefe soruları genellikle paragraf tipli sorulardır. Bu nedenle okuma ve anlama ile ilgili problemlerinizi öncelikle halletmelisiniz. Soruyu anlamadan seçeneklere…

11 Ağustos 2010
Read More >>

FEN BİLGİSİ DERSLERİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ?

Fen Bilgisi dersi, derste ( okulda ) öğrenilir. Sizler de dersi çok iyi takip ederek ayrıntıları yakalamaya çalışın. Kaçırdığınız veya anlayamadığınız noktaları ise derste öğretmeninize hemen sorun ve sonuçları not alın.Okulda öğrenemediğiniz Fen Bilgisini Dersanelerde öğrenemezsiniz. Derste mutlaka kendi notlarınızı kendiniz tutun ve öğretmenin özellikle vurguladığı noktalara daha sonraki tekrarlarınızda anlayabileceğiniz işaretler koyun. Derste çözülen örnek soruları eksiksiz olarak not alın ve gerekli açıklamaları not düşün. Hazırladığınız bu notlarınızı günü…

11 Ağustos 2010
Read More >>

GEOMETRİ DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Geometri iki ve üç boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü sayısal bilimin temelinde geometri vardır. Tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü arttırmaya ve pratik düşünme yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir. Ayrıca şekillerle düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi, üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırmayı, geometrik kavramların anlamlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini keşfettirmeyi amaçlar. GEOMETRİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ Geometri dersi…

11 Ağustos 2010
Read More >>

KİMYA DERSİNİ NASIL ÇALISMALIYIZ ?

Kimya dersi, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen matematik, biyoloji ve fizik dersleri ile de bağlantılıdır. Bu sebeple ÖSS’de çıkan bazı kimya soruları biyoloji ve fizik konularını da kapsamaktadır. Eğer matematik dersinde başarılı iseniz kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle trigonometri, denklem kurma, grafikler ve türev…

11 Ağustos 2010
Read More >>

MATEMATİK DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?

öğretmenlerinizi dinlerken düzenli notlar tutunuz. Dersten sonra eve gittiğinizde defterinizdeki notları temize çekin veya tekrar yazarak çalışın. Konuyu anlamadan sorulara geçmeyin, konuyu anladığınıza inandığınızda önce çözümlü sorulardan, sonra da test sorularından çözün. Soru çözerken problemlerde verilenleri ve istenenleri düzenli olarak bir kenara yazın. Soru çözerken sizi sonuca götürecek ipuçlarını belirleyin. Verilenleri işlem sırasına göre uygulayın. Sonucu bulun ve sağlamasını yapın. Matematik dersini öğrenmek bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Yaparak ve yaşayarak…

11 Ağustos 2010
Read More >>

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?

Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi tarih, inkılap tarihi, coğrafya, vatandaşlık bilgileri ile din kültürü ve ahlak bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Sosyal bilgiler dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir · Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır. · Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha…

11 Ağustos 2010
Read More >>

TARİH DERSİNE NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Tarih geçmişte yaşanmış olayları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyerek bugüne ışık tutan bir bilim dalıdır. Tarihin asıl amacı, bugünü düne bağlamak, günümüz olaylarını, geçmiş olayların ışığı altında yorumlamaktır. Geçmişteki önemli olayları o günün koşulları içerisinde değerlendirir ve güncel olayları inceleyen bilim dallarına yol gösterir. Bu dersin içeriğindeki konular deney ve gözlemden uzak, bulgu ve belgelere dayanılarak kronolojik olarak incelenir. TARİH DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ • Paragraf soruları cevabı paragrafta bulunan sorulardır…

11 Ağustos 2010
Read More >>

TÜRKÇE DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?

11 Ağustos 2010

Sevgili öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı’nda çıkan Türkçe sorularını 1-Anlam Bilgisi, 2-Dil Bilgisi, 3-Anlatım Bozuklukları 4-Yazım Bilgisi 5-Edebiyat Bilgileri olmak üzere 5 temel başlıkta toplayabiliriz. Yaklaşık 20 sorunun çıktığı anlam bilgisi, soruların % 80’ini oluşturmaktadır. Bu da bize çalışmalarımızda anlam bilgisine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı…

Read More >>

TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

Temel eğitim Okulları’nda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak; 2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak; 3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;…

11 Ağustos 2010
Read More >>

VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN TUZAKLAR

Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek, Müzik eşliğinde çalışmak, Zorlanılan derslerin dışlanması, Aşırı kaygı (güvensizlik), Yatarak (uzanarak) çalışmak, Çalışma anında hayallere dalmak, Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak, Motivasyon noksanlığı, isteksizlik, Günlük ayrıntılara boğulmak, Çalışmayı tamamlamadan bırakmak, Amaçların özelliklerinin belirlenememesi, Arkadaşlara “hayır” diyememek, Televizyona takılıp kalmak, Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak, Düzenli tekrarlar yapmamak, Plansız, programsız çalışmak, Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, Zamanı denetleyememek, Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması, Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince…

11 Ağustos 2010
Read More >>

ÖSS'de MATEMATİK NEDİR NASIL YAPILIR

Matematik ve Geometri dersinin sayısal puanın oluşumundaki katkısı %42,eşit ağırlıkta %34 ve sözel puanda %10’dur.Her üç puan türü için de yüzdelik oran açısından son derece yüksek değere sahip bir ders bir ders olan matematik ve geometrinin sorularının ciddiyetle çözülmesi öğrenciye sınav kazanma açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır.Dolayısıyla böyle önemli bir dersin sorularını çözmeden sınavın kazanılması pek mümkün gözükmemektedir. Biraz zor ama önemli olan zoru başarmaktır.Kolay olanı herkes yapar.Düğümü çözen dersin…

11 Ağustos 2010
Read More >>