GEOMETRİ DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALIYIZ ?

Geometri iki ve üç boyutlu uzayda yüzeyler arasındaki hacim, alan, uzunluk ve açı ilişkilerini inceleyen bir derstir. Özellikle mühendislik alanında olmak üzere her türlü sayısal bilimin temelinde geometri vardır. Tamamen mantık yürütmeye, zeka gücünü arttırmaya ve pratik düşünme yeteneğini kazandırmaya yönelik bir derstir.

Ayrıca şekillerle düşünmeyi ve işlem yapabilmeyi, üç boyutlu bir düşünce yapısı kazandırmayı, geometrik kavramların anlamlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini keşfettirmeyi amaçlar.

GEOMETRİ DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
Geometri dersi şekil ağırlıklı, görmeye dayalı sorulardan oluşur, salt bilgi soruları yoktur. Tartışmasız kesin sonuçları vardır. Sorular çözülürken verilerin yanında büyük ölçüde yorum gücü ve mantık kullanılır.

Geometride şekilli sorular ağırlıklı olduğundan verilere bakılmalı veriler şekle taşınmalı ve nasıl kullanılır diye düşünerek çözüme ulaşılmalıdır. Sorudaki hiçbir bilgi gereksiz değildir. Çözüme ulaşmak için bütün verilerin kullanılması gerekir.

Ayrıca öğrenci, sorunun çözümü için verilen şekil üzerinde ilave çizimler yapıp yardımcı doğrulardan yararlanmalıdır. Geometri soruları öğrencilerin şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine bağlı olarak çözülen sorulardır. Soru ile karşılaşıldığında şekiller arasındaki ilişki ilk bakışta görülemeyebilir. Sorular üzerinde sonuca ulaşılamadığı zaman, sonradan o sorulara dönerek farklı bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmalıdır.

GEOMETRİ DERSİNE ÇALIŞMA
A) Derste
Öğretmen ders boyunca dikkatlice dinlenmeli ve gerektiğinde önemli ipuçları not alınmalıdır. Şekil ve işlemlerle derste öğrenme pekiştirilmelidir. Örnekler dikkatle izlenmeli, şekiller ve çözüm yöntemleri doğru olarak yazılmalıdır. Ders esnasında anlaşılmayan noktalar öğretmene sorulmalıdır. Konunun tüm formüllerini ezberlemek yerine mantığı kavranmaya çalışılmalıdır.
Geometri dersine önyargılı yaklaşım ders işleyişini ve anlama kapasitesini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle geometrinin öğrenilemeyeceğine dair olumsuz düşüncelerden uzak durulmalıdır.
Diğer derslerde olduğu gibi geometriye de ön hazırlık yapılmalı, işlenecek konular ve kavramlar dersten önce gözden geçirilmelidir. Derste vurgulanan önemli kavram ve terimlere, formüllere dikkat edilmeli öğretmenin soru çözümünde kullandığı yöntemler öğrenilmelidir.

B) Bireysel Çalışmalarda
Geometri sorularını çözebilmek için matematik dersine ait köklü sayılar, rasyonel sayılar, birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem çözümlerini iyi bilmek gerekir. Konu sırası takip edilerek ilerlenmelidir. Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır. Çok soru çözerek sorular üzerinde farklı bakış açıları kazanıp, yorum gücü geliştirilmelidir.
Derste işlenen konular o gün mutlaka tekrar edilmeli, konularla ilgili test , kitap ve soru bankasındaki sorular çözülmeli, çözülemeyen sorularda öğretmenlerden yardım istenmelidir. Konularla ilgili çözümlü ÖSS soruları incelenmelidir. Belirli aralıklarla konu tekrarları yapılarak konuların unutulması önlenmelidir. Geometri dersindeki başarı dersi sevmekle mümkündür.
Sorunun cevabını bulmakta pratiklik kazandıracak geometrik çizimler yapabilme yeteneğini geliştirmeniz gerekir.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel öğrenciler sadece sözel netlerle istedikleri puana ulaşamadıkları taktirde geometri dersindeki bazı konular üzerinde yoğunlaşarak sayısal netlerini arttırabilirler.

Sayısal testleri cevaplandırmayan öğrencilere karşı, sayısal testleri cevaplayan öğrenciler az da olsa bir avantaj yakalamaktadırlar.

Öncelikle matematikte olduğu gibi bu derste de işlem hataları giderilmeli ve geometri korkusu yenilmelidir. Her gün tekrar yapılmalı çözümlü sorular incelenerek bilgiler pekiştirilmelidir. ÖSS’de çok soru çıkan basit konular tespit edilmeli ve bu konular üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sayısal programlara girmek isteyen öğrenciler için geometri çok önemli bir derstir. Bir geometri sorusuna ait puan değeri, diğer sayısal derslerin bir sorusunun getirdiği puana eşittir.

Bu puan türünde hazırlanan öğrenciler öncelikle konularda bilgi eksikliklerini gidermeli, bu eksiklikleri giderdikten sonra çok sayıda ve farklı tarzlarda sorular çözerek bilgilerini pekiştirmelidirler.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Geometri dersi eşit ağırlıklı puan ile bir yükseköğretim programına girmeye istekli öğrenciler için öncelikli dersler arasındadır. Önyargılı olmadan gereken çalışma yapılırsa istenilen hedefe kolaylıkla ulaşılır.

Eşit ağırlıklı puanda hazırlanan öğrencilerin geometri bilgisi sayısal grupta hazırlananlara göre daha zayıftır. Fakat bir sözel öğrenciden daha çok geometri yapmak zorunda oldukları için konu eleme şansları yoktur. Bu nedenle konular çok iyi çalışılmalı, sık sık tekrar edilmeli ve çok soru çözülmelidir.

Eşit ağırlıklı puanda hazırlanan öğrenciler için Türkçe ve Matematik ne kadar önemli ise Geometri de o derece önemlidir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim programına girmek isteyen öğrencilerin geometri dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.