KİMYA DERSİNİ NASIL ÇALISMALIYIZ ?

Kimya dersi, maddelerin yapısını, özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini inceler. Bu dersle, gözlemlerin formüle edilişi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği kazandırılmaya çalışılır. Kimya başlı başına bir bilim olmasına rağmen matematik, biyoloji ve fizik dersleri ile de bağlantılıdır.

Bu sebeple ÖSS’de çıkan bazı kimya soruları biyoloji ve fizik konularını da kapsamaktadır. Eğer matematik dersinde başarılı iseniz kimya dersinde de başarılı olmanız kuvvetle muhtemeldir. Özellikle trigonometri, denklem kurma, grafikler ve türev gibi matematiğe ait konuların, bağıntı ve formüllerin iyi öğrenilmesi kimya dersine ait çalışmalarınızda işinizi kolaylaştırır.

KİMYA DERSİNE AİT SORULARIN ÖZELLİKLERİ
Kimya dersi konuları kendi içinde bağlantılı olmasının yanında, matematik, fizik ve biyoloji dersleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle kimya sorularında zorlanabilirsiniz. Zorlanmamanız için kimya dersi ile bağlantılı terim, kavram, formül, ilke ve birimlerin anlam ve içeriklerini iyi bilmeniz gerekmektedir.
Lise 1 ve lise 2. sınıfta işlenen kimya konularından ayrıntı isteyen soru gelebilmektedir. Diğer tüm derslerde olduğu gibi kimya sorularının da doğru çözülebilmesi için, konuların iyi bilinmesi, birbirleri ile karıştırılmaması ve sorular okunurken vurgulamalara dikkat edilmesi gerekir. Bunun için; “iki katına çıkarılırsa” ,” aynı sıcaklıkta” , “eşit mollerde” , “sıcaklık iki katına çıkarılırsa”,.. gibi ayrıntılara dikkat edilmelidir.

KİMYA DERSİNE ÇALIŞMA
A) Derste
Derste aktif olmanız gerekir. Bunun için derste işlenecek konuya ön hazırlık yaparak gelmeniz, hem aktif olmanızı, hem de konuya daha hızlı hakim olmanızı sağlar. Bu şekilde derste işlenen konuya dair eksiklerinizi fark ederek kısa sürede konunun bütününe hakim olabilirsiniz.
Tüm derslerde olduğu gibi kimya dersinde de başarılı olmak için kimya dersine veya bazı kimya konularına karşı önyargıdan kaçınmak gerekir. Dersi iyi dinlemeli, ayrıntıya kaçmadan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizmelisiniz. Anlamadığınız yerleri öğretmene sormaktan çekinmemelisiniz. Öğretmen tarafından sınıfta örnek olarak çözülen sorulara da dikkat etmelisiniz.

B) Bireysel Çalışmalarda
Dersi derste dinlediğiniz zaman yapmanız gereken görevin % 70’ni halletmişsiniz demektir. Bundan sonraki göreviniz ise öğrenmiş olduklarınızı pekiştirmek, unutmamak, ve tam manasıyla öğrenemediğiniz konuları da öğrenmeye çalışmaktır. Dershaneden aldığınız tüm kaynakları bireysel çalışmalarda kullanmalısınız. Farklı kaynaklardan da yararlanarak değişik soru tiplerine aşinalık kazanabilirsiniz. Konu ve soru kitaplarını bitirdikten sonra ÖSS denemeleri çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. En iyi öğrenme yollarından biri de deneme sınavlarının sonunda yapamadıklarınızı veya boş bıraktıklarınızı öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla tartışarak öğrenmeye çalışmanızdır.

DERSİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖNEMİ:
A) Sözel Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Sözel puan türünde hazırlanan öğrenciler için getirisi az olan bir ders olmasına rağmen basit bir uğraş ile sözel gruptaki öğrencilerin çözülebilecekleri bir çok kimya sorusu vardır. Özellikle sayısal sorulara verilen önem diğer sözelci öğrencilerden farkınızı ortaya çıkarır. ÖSS’de soru çıkma olasılığı yüksek olan ve kısmen size kolay gelebilecek kimya konularını seçmeli ve öğrenme faaliyetini bu konulara çalışarak gerçekleştirmelisiniz. Mantık ve muhakeme gücünü yoklayan soruların ait olduğu konulara ağırlık vermelisiniz.

B) Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin:

Sayısal puan türünde katkısı asla inkar edilemeyecek bir derstir. Her konunun en iyi şekilde kavranması ve öğrenilmesi gerekir. Kimya dersine ait soru dağılımları dikkate alınmalı, çalışmalarda bu konu ağırlıklarına göre program yapılmalıdır. Kimya konuları birbiri ile bağlantılı olduğu için her konunun kavranması gerekir. Bu derse önyargılı yaklaşmamak da başarı için bir ön koşuldur.

C) Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Eşit ağırlıklı alanı içerisinde tercih yapacak olan öğrenciler kimyadaki bütün konulara çalışmak yerine ÖSS sınavında en çok soru çıkan birkaç konuyu seçerek çalışılmalarını düzenlemelidirler.
Konularda geçen özellikler maddeler halinde sıralanmalı ve bunun yanı sıra konular arası ilişkiler kurularak soru çözümlerine ağırlık verilmelidir.

D) Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin:
Bu derse ait sorular dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayacaktır. Dil puanı ile bir yüksek öğretim programına girmek isteyen öğrencilerin biyoloji dersine çalışmaları diğer puan türlerinde tercih yapmalarına bağlıdır.

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.