ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN PROFİLİ

Öğretmen, öğrenci, yönetici, müfettiş ve sivil toplum kuruluşlarından altı bin üç yüz kişi üzerinde yapılan araştırmada, çağdaş öğretmen profili belirlendi. Araştırmaya göre çağdaş öğretmen “ Kişisel sorunlarını derse yansıtmamalı, hiddet ve şiddet gibi unsurlardan uzak durmalı, öğrencilerine bir psikolog gibi yaklaşmalı, güzel konuşmalı, toplumda saygın olmalı, iyi bir eğitim almalı ve bilgisayar kullanmalı.”

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Başkanlığının yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin 0/0 48.7’si çağdaş bir öğretmenin kendini öğrencilerin yerine koyması gerektiğini belirtirken, müfettişlerin 0/0 55.9’u da aynı düşüncede.

Çağdaş öğretmen, öğrencide öğrenme isteği uyandırır ” görüşüne öğretmenlerin 0/0 96.5’i olumlu bakıyor, öğrencilerin 0/0 52.4’ü, yöneticilerin 0/0 84’ü, müfettişlerin 0/0 63.3’ü de aynı görüşü benimsiyor.

Öğrencilerin 0/0 51.8’i çağdaş bir öğretmenin, öğrencilerin problemlerinin çözülmesinde yardımcı olması gerektiğini belirtirken, sivil kuruluşların temsilcilerinin tümü bu görüşe katılıyor.

Araştırmaya katılanların görüşlerine göre 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu öğretmen profili şöyle:

*Öğretmen alçakgönüllü olmalı,

*Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, laik ve modern bir insan olmalı,

*Cesaretli olmalı,

*Çevresindekileri peşinden sürükleyebilmeli, etkileyebilen, yönlendirebilen, ikna edebilen biri olmalı,

*Genel kültür sahibi olmalı,

*Güzel konuşmalı,

*Herkesi olduğu gibi kabul etmeli,

*Her olaydan ders çıkarabilmeli,

*İnsan sevgisine sahip olabilmeli,

*Hukukun üstünlüğünü kabul etmeli,

*İnsan haklarına saygılı olmalı ve insanlara hak ve özgürlüklerini bilerek davranmalı,

*Demokratik değerleri bilmeli,

*Devletine, dinine, milletine, örf ve adetlerine saygılı ve bağlı olmalı,

*İyi bir eğitim almış olmalı,

*Bilgisayar kullanabilmeli,

*Bilimsel araştırmalara açık olmalı,

*Fikir ve ideolojilerin esiri olmamalı,

*Hiddet, şiddet gibi unsurlardan uzak olmalı,

*Kişisel sorunlarını derse yansıtmamalı.

dileksoylemez

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.