TÜM ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LiSESi – Soru : İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin açılış gerekçesi nedir? Cevap : Okulumuz Milli Eğitim Kanunundaki “Güzel sanatlar alanlarında özel ilgi ve yetenekleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere Temel eğitim ve Ortaöğretim düzeyinde ayrı okullar açılabilir” maddesine uygun olarak açılmıştır. Soru : İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin açılmasındaki amaç nedir?

Cevap : a) Öğrencilerin özel ilgi ve yetenekleri (resim-müzik) doğrultusunda sanat eğitimi almalarını sağlamak b) Atatürk İlkelerine bağlı, Ülkemizin kültür ve sanat eserlerini bilen, değerlendiren, koruyan, kültürlü, insalcıl, hosgörülü bir nesil yetiştirmek c) Sanatçı ve sanatçı öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarımıza aday öğrenciler hazırlamak d) Ülkemizi diğer uluslara tanıtan, dostluk kuralları içinde birbirine yaklaştıran sanatçılar yetiştirmek

Soru : İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni diğer Ortaöğretim kurumlarından ayıran özellikler nelerdir? Cevap : a) Öğrenim süresi 4 yıl olan okulumuzda, hazırlık sınıfında Türkçe (4), Yabancı Dil (24), Temel Sanat Eğitimi (8), Beden Eğitimi (2) dersleri verilmektedir. b) Diğer sınıflarda, Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen haftalık ders çizelgesi ve çizelgede yer alan derslere ait programlar uygulanmaktadır. Ders çizelgelerini hazırlama ve düzenleme çalışmalarında yabancı dil dersleri ile sanat derslerine ağırlık verilmiştir. Eğitim ve öğretim Türkçe olup, alan derslerindeki sanatla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilmektedir. c) Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz. Sanat eğitimi derslerinde bireysel öğrenime özen gösterilir. d) Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde okulumuzdan mezun öğrencilere ek başarı puanı (%20) vermektedir. Böylece okulu bitiren öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kurumlarına girme şansı artmaktadır.

Soru : İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitiren öğrencilerimizin Yüksek Öğrenim Kurumlarına girme yüzdesi nedir? Cevap : Türkiye de ilk ve İstanbul da tek olan Okulumuzu bitiren öğrencilerin şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilere göre Yüksek Öğrenim Kurumlarına girme oranı %100’e yakındır.

İSTANBUL AVNİ AKYOL ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİNE ÖĞRENCİ ALIMI Soru : Hangi okulu bitiren öğrenciler okulunuza başvurabilir? Cevap : İçinde bulunduğumuz öğretim yılında ilköğretim okullarını bitiren ve istenen koşullara uygun olan öğrenciler başvuruda bulunabilir.

Soru : Başvuruda bulunabilmek için not ortalaması isteniyor mu? Cevap : Diploma notu en az 3.00, gireceği alanla ilgili dersin (Resim-Müzik) 4., 5., 6., 7., 8. sınıf notlarının da aritmetik ortalaması 4.00 olan öğrenciler başvurabilir.

Soru : Başvuru hangi kuruma yapılır? Cevap : İstenen koşulları taşıyan öğrenciler başvuru süresi içinde okulumuza başvuruda bulunur. İl dışından yapılacak başvurular posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Soru : Hem resim hem de müzik bölümüne başvurulabilir mi? Cevap : Yalnız bir bölüme başvuru yapılabilir. Soru : Okulunuza giriş sınavları nasıl yapılmaktadır? Cevap : Resim ve müzik bölümlerinin yetenek sınavlarının nasıl yapılacağını okulumuzun duyurularından öğrenebilirsiniz. Gerekirse okulumuzu arayabilir, bilgi alabilirsiniz.

Soru : Okulunuzun adresi ve telefonları nedir? Cevap : Okulumuza İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Karaman Çiftliği Yolu Yakut Caddesi 2430 Ada 1 Parsel Ataşehir/Kadıköy/İstanbul posta adresinden veya 0.216.4555647 nolu telefon ve 0.216.4556180 nolu faksdan ulaşabilirsiniz. –

ANADOLU LiSELERi – Kuruluş Anadolu Liseleri,İlköğretim üzerine hazırlık sınıfları bulunan,en az üç yıl öğrenim veren karma okullardır. Okulun amaçları Öğrencilerin; a) İlgi,yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, b) Yabancı dili,dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Sınav ve kayıt- kabul a) Merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim kurumları seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır. b) Sınava girmek için İlköğretim okullarının sekizinci sınıfında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Öğretim programları a) Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. b) Matematik ve Fen derslerinin öğretimi yabancı dille yapılır. Başarının değerlendirilmesi a) Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki derslerdeki başarı durumu sınıf geçmeyi etkilemez. Bu notlar teşekkür ve takdir durumları belirlenirken dikkate alınır. b) Hazırlık sınıfında derslerin yıl sonu notları,diploma notunun belirlenmesinde dikkate alınmaz. c) 9,10 ve 11.nci sınıflarda yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçilebilmesi için; Yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Mezunlar Okulun amaçlarında da belirtildiği gibi Anadolu Liseleri öğrencileri yüksek öğretim programlarına hazırlayan okullardır. Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı 2002 ÖSS Sonuçlarına göre İstanbul İlindeki Anadolu liseleri ortalaması % 72 dir. –

ANADOLU TiCARET ve iLETiSiM MESLEK LiSESi –
İnsanların, gerek yakın gerekse uzak çevrelerle ilgili bilgi, düşünce, tutumlarının paylaşma gereksinimleri iletişim kavramını doğurmuş; iletişim mesleğinin ihtiyacını karşılamak üzere de Adana, Ankara, çorum Isparta,içel, istanbul, izmir, Sivas, Kırıkkale ve Bursa illerinde iletişim okulları açılmıştır. Güngören T.Azaphan And.İletişim Meslek lisesi Radyo, Tv, Gazetecilik, Reklamcılık, Fotoğrafçılık ve Halkla ilişkiler alanlarında yabancı dil bilen, kalifiye eleman yetiştiren ve bu alanlarda bir üst ögretime öğrenci hazırlayan bir okuldur. Okulumuz 8. sınıf sonrası And.Meslek Lisesi sınavları ile öğrenci kabul etmektedir. Okulumuzu kazanıp kayıt yaptıran öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık okumaktadır. 9. sınıfta öğrencilerimiz Gazetecilik- Halkla ilişkiler- Radyo TV. Alanlarında bölüm seçmektedir. Bu bölümlerle ilgili meslek ve kültür dersleri olarak 11. sınıfta bu alanlarda, ilgili medya kuruluşlarında, haftanın 3 gününü staj yaparak değerlendirmekte ve uzmanlaşmaktadırlar. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz kendi bölümlerindeki yüksek okullara gitmekte Gazete, Fotoğrafçılık, Radyo-TV. Reklamcılık, Halkla ilişkiler sektöründe kolay iş imkanı bularak çalışmaktadırlar. OKULUMUZUN İNTERNET ADRESİ : http://www.azaphananadolumeslek.k12.tr/ –

ASKERi LiSELER – ORTA DERECELİ OKULLAR Orta dereceli Askeri Okulların öğrenci kaynağını giriş şartlarını sağlayan sekiz yıllık temel eğitim mezunları oluşturur. – Harp Okullarının Öğrenci Kaynağını Teşkil Eden Askeri Liseler ( 4 Yıllık ) K.K.K.lığına bağlı olanlar; Kuleli Askeri Lisesi – İstanbul Maltepe Askeri Lisesi – İzmir Işıklar Askeri Lisesi – Bursa Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Heybeliada İstanbul ’da bulunan Deniz Lisesi. Hava Kuvvetleri K.lığına ve J.Gn.K.lığına ait Askeri Lise bulunmamaktadır. Bu komutanlıklar ihtiyaçlarını K.K.K.lığına ait Askeri Liselerden ve sivil kaynaktan karşılamaktadırlar. Askeri Liseler Hazırlık Sınıfı ile beraber 4 senedir ve İngilizce eğitim vermektedirler. Müfredat programı Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumludur. Öğrenciler yatılı olarak eğitim görmekte, iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Öğrenciler hafta sonları evci izni kullanabilmektedirler.

Askeri Liselerde; K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan ve Bosna-Hersek olmak üzere toplam 8 Dost ve Müttefik ülkeden 234 öğrenci eğitim görmektedir. – Astsubay Hazırlama Okulları ( 3 Yıllık ) K.K.K.lığına bağlı olanlar; Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu – Balıkesir, Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu – Ankara. Dz.K.K.lığına bağlı olan ve Beylerbeyi İstanbul’da bulunan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu Bütün Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.K.lığı için müşterek olan GATA Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Astsubay Hazırlama Okullarında; K.K.T.C., Azerbaycan ve Arnavutluk’tan toplam 64 öğrenci eğitim görmektedir. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR TSK’nde lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan Askeri Okullar şunlardır; – Kara Harp Okulu – Ankara – Deniz Harp Okulu – İstanbul – Hava Harp Okulu – İstanbul – Gühane Askeri Tıp Akademisi – Ankara (Kuvvet K.lıkları ve J.Gn.k.lığı için müşterek) Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzaf subay kaynağı Kara, Deniz ve Hava Harp okullarıdır. J.Gn.K.lığı subay kaynağını Kara Harp Okulundan karşılamaktadır.

TSK Harp Okullarında 4 yıllık lisans düzeyinde muvazzaf subay yetiştirilmektedir. Harp Okullarında uygulanan eğitim ve öğretimin hedefi; Bilgi Çağının sosyal, kültürel, teknolojik ve akademik koşullarına adapte olabilecek nitelikte, hukuk bilinci gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, en az bir, mümkün olduğu takdirde iki yabancı dil bilen ve çeşitli dallarda mühendislik formasyonu almış subay adaylarının yetiştirilmesini sağlamaktır. Harp Okullarının esas öğrenci kaynağı Askeri Liseler olmakla birlikte ihtiyaç halinde sivil liselerden de sınavla öğrenci alınabilmektedirler. 1992 yılından itibaren Harp Okullarına bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır.

Halen Harp Okullarında toplam 151 bayan öğrenci öğrenim görmektedir. TSK’nde bayanlar sadece subay olarak görev yapmaktadır. Bayan subaylar terfi ve tayinde erkek meslektaşları ile aynı statüye sahiptirler. Bayan subayların sayısı oldukça az olmasına rağmen TSK’nde küçük birlik komutanlığından karargah subaylığı görevlerine kadar hemen her görevde bulunmaktadırlar.

Harp Okullarında eğitim-öğretim programları şunlardır: Kara Harp Okulunda; sistem mühendisliği, Deniz Harp Okulunda; endüstri, elektrik/elektronik, makine, bilgisayar ve gemi inşa mühendisliği, Hava Harp Okulunda; havacılık, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Harp Okullarında K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Ürdün ve Pakistan olmak üzere toplam 10 Dost ve Müttefik ülkeden 482 öğrenci eğitim görmektedir. Subaylar kıta, karargah ve kurumlarda görev yaparken; atandıkları görevlere ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışında açılmakta olan meslek içi eğitim kurslarına katılırlar. TSK personel yetiştirmede yüksek öğretim sistemimiz içinde yer alan üniversitelerden de yararlanmaktadır. Fakülte ve yüksek okullarda eğitim gören askeri personel, Kuvvet K.lıklarının Harp Okullarında yetiştirilmeyen sınıflardaki personel ihtiyacını karşılamaktadır. TSK bünyesindeki diğer bir yüksek öğretim kurumu da Gülhane Askeri Tıp Akademisidir. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir yüksek öğretim kuruluşudur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Lisans düzeyinde Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Yüksek lisans düzeyinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisans düzeyinde Hemşirelik Yüksek Okulu, Ön lisans düzeyinde Sağlık Meslek Yüksek Okulu’ndan oluşur. GATA K.lığında; K.K.T.C., Azerbaycan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Malezya ve Ürdün olmak üzere toplam 9 Dost ve Müttefik ülkeden 100 öğrenci eğitim görmektedir.

TSK’NDE LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPAN ASKERİ OKULLAR – Kara Harp Akademisi – İstanbul – Deniz Harp Akademisi – İstanbul – Hava Harp Akademisi – İstanbul – Silahlı Kuvvetler Akademisi – İstanbul – Milli Güvenlik Akademisi – Ankara Bu okullar Harp Akademileri Komutanlığı çatısı altında toplanmıştır ve Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. Harp Akademileri; Silahlı Kuvvetlere Bilgi Çağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek komutanlık ve karargah subayı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subayların müşterek/birleşik karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yapan, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, özellikle, jeostratejik ve jeopolitik konular ile askeri harekat konularında araştırma ve geliştirme yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur. Kuvvet Harp Akademilerini başarıyla bitiren subaylar iki yıl kıdem almaktadırlar. Harp Akademileri mezunu kurmay subayların Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi, Uluslar Arası İlişikler, Personel Yönetimi, Uluslar Arası İşbirliği ve Ulusal Güvenlik konularında doğrudan doktora sınavlarına katılabilmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür. Silahlı Kuvvetler Akademisinde; Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim verilmektedir. Bütün kurmay subaylar bu akademide beş ay süre ile eğitim görmektedirler. Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlayan kurmay subaylar bir yıl kıdem almaktadırlar. Kuvvet Harp Akademileri ile birlikte bir kurmay subay toplam üç yıl kıdem alabilmektedir. Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde; A.B.D., Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Pakistan, Romanya, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Makedonya gibi Dost ve Müttefik Ülkelerden 50 subay eğitim görmektedir.

Milli Güvenlik Akademisinde; devletin milli güvenliğini, milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda beş ay süreyle en yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu akademide; general/amiral, albay ve yarbay rütbesindeki subaylar ile yüksek okul mezunu müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi, elçi, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunan veya bu görevlere atanmaya aday olan, en az bir yabancı dil bilen yöneticiler eğitim görmektedir.

Aşağıda verilen INTERNET adresleri TSK bünyesindeki tüm Askeri Okullar hakkında her türlü bilginin bulunabileceği INTERNET sitelerine ulaşımı sağlar. – http://www.kkk.tsk.mil.tr/webaktar/Askeri%20Okullar/Genel – http://www.dzkk.tsk.mil.tr/ – http://www.hvkk.tsk.mil.tr/ – www.tsk.mil.tr/jandarma/index.asp – www.kho.edu.tr/genel/ – www.dho.edu.tr./org.kayit.htm – http://www.hho.edu.tr/ – www.tsk.mil.tr/hava/he.htm –

ENDÜSTRi MESLEK LiSELERi – Endüstri Meslek Liseleri, İlköğretim okulu üzerine öğrenim süresi 3 yıl olan ve öğrencilere; ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültür ve uygar bir dünya görüşü sağlanması yanında, çeşitli meslek alanlarında endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle öğrencileri iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır.

Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri; 9’uncu ve 10’uncu sınıfın eğitim ve öğretim çalışmalarının tamamını okulda, 11’inci sınıflarda ise genel bilgi ve teknik teorik derslerini, haftanın iki günü okulda, uygulamalı meslek derslerini ise, haftanın üç gününde, alanları ile ilgili işletmelerin makine, araç-gereç ve mesleğinde uzmanlaşmış personel imkanlarından faydalanarak işyerlerinde yapmaktadır. Ayrıca bu süre içerisinde yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Öğrenciler hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. SSK primleri bakanlığımızca ödenir. Eğitim süresince muayene ve tedavi giderleri SSK tarafından karşılanır.

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAM TÜRLERİ 1 ALT YAPI 33 KALIP 2 AYAKKABICILI 34 KİMYA 3 BİLGİSAYAR (Yazılım) 35 KONFEKSİYON MAK. BAKIM VE ONARIM 4 BİLGİSYAR (Donanım) 36 KONFEKSİYON 5 BASKI (TİPO-OFSET) 37 KONTROL VE ENSTÜMANTASYON TEKNO. 6 BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL ( CNC) 38 KUYUMCULUK 7 BOYA-APRE 39 KÜTÜPHANECİLİK 8 BOYA TEKNOLOJİSİ 40 LASTİK TEKNOLOJİSİ 9 CİLT ve SERİGRAFİ 41 MAKİNE 10 ÇAY TEKNOLOJİSİ 42 MAKİNE RESSAMLIĞI 11 ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (Dekorlama) 43 MATBAA 12 ÇİNİCİLİK VE SERAMİK (Şekillendirme) 44 MERMER TEKNOLOJİSİ (Süsleme Taşcılığı) 13 DEKORATİF SANATLAR 45 METAL İŞLERİ 14 DERİ KONFEKSİYON 46 MİKROTEKNİK 15 DERİ TEKNOLOJİSİ 47 MOBİLYA VE DEKORASYON 16 DİZGİ 48 MODEL 17 DOKUMA 49 MOTOR 18 DÖKÜM 50 ÖRME TEKNOLOJİSİ 19 DÖŞEMECİLİK 51 PLASTİK İŞLEME 20 ELEKTRİK 52 PROSES 21 ELEKTRONİK 53 REPRODÜKSİYON VE KLİŞE 22 ELEKTRO MEKANİK TAŞIYICILAR 54 RESTORASYON 23 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 55 SANAYİ BOYA. UYGULAMA TEKNO. 24 GIDA TEKNOLOJİSİ 56 SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME 25 GRAFİK 57 SU ÜRÜNLERİ 26 HARİTA VE KADASTRO 58 TELEKOMÜNİKASYON 27 HİDROLİK PNOMATİK TEKNOLOJİSİ 59 TESİSAT TEKNOLOJİSİ ( Isıtma-Doğalgaz) 28 İNŞAAT (ÜST YAPI) 60 TESİSAT TEKNOLOJİSİ ( Isıtma-Sıhhi Tesisat) 29 İPLİK 61 TESVİYE 30 İŞ MAKİNALARI ( Bakım Onarım) 62 TIP ELEKTRONİĞİ 31 İŞ MAKİNALARI ( Operatörlük) 63 YAPI 32 İZABE 64

YAPI RESSAMLIĞI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNE ÖĞRENCİ KAYITLARI Endüstri Meslek Liselerine ön kayıtla öğrenci alınmaktadır. Ön kayıt yaptırmak üzere, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 117’nci maddesi gereğince;
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, b)İlköğretim Okulu (Ortaokul) mezunu olanlar, c)Orta öğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında bir yıl okuma hakkını kullanmış olanlar (aynı sınıfta iki yıl okuyup başarılı olamayanlar ile orta öğretim kurumlarında iki yıl okuma hakkını kullanmış sayılanlar kabul edilemez. ç)Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli bulunanlar, (Bu husus gereğinde her program için ayrıca saptanır; okul doktoru, hükümet tabibi yada diğer resmi sağlık kuruluşlarının birinden alınacak raporla belgelenir.) d)Öğretim yılının başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olanlar, başvurabilirler. Ön kayıt yaptırabilmek için öğrenciler; 1-İlköğretim Okulu veya Ortaokul diploması, mezuniyet belgesi veya tasdikname örneğini, 2-İlköğretim 4,5,6,7,8’inci sınıflara ait yıl sonu başarı ortalamalarını gösteren İlköğretim Not Döküm Çizelgesini, 3-Öğrenci tercihlerinin belirtildiği Ön Kayıt Başvuru Formunu, okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekir.

Öğrenciler, ön kayıt sırasında okulda faaliyet gösteren en çok beş bölümü tercih edebilirler. ( Aynı okul bünyesinde yeni açılan Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Lisesi ve bölümü bulunduğu taktirde, öğrenciler aynı başvuru formunda ayrıca bu okul ve bölümleri tercih edebilmektedirler.) Okul Müdürlüğünce en az beş kişiden teşekkül ettirilen Meslek Alanlarına Yönlendirme Komisyonunca, ön kayıt yaptıran öğrenciler en yüksek diploma notundan başlayarak sıralama listesi oluşturulmaktadır. Bir bölüme, belirlenen kontenjan sayısından fazla başvuru olması halinde, diploma notlarına göre ilk tercihlerinin olduğu bölüme ait sıralama listesine giremeyen öğrenciler, ikinci olarak tercih ettikleri bölüme, o bölümde de boş kontenjan olmaması halinde daha sonraki tercihlerine aynı esaslara göre yerleştirilmektedirler. Sıralama listelerinde birden fazla öğrencinin diploma notu eşit ise, öğrencilerin sırasıyla 8,7,6,5 ve 4’üncü sınıflardaki yıl sonu başarı ortalamalarına bakılarak sıralama yerleri belirlenmektedir. Ayrıca;
a)Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 129’uncu maddesi gereğince, anne ve babasına ait bir işyeri olanlar, isterlerse ailesinin geçimini bu iş yerinden sağlamak ve iş yerinin gelişmesini temin etmek üzere, anne ve babalarının işyeri ve mesleği ile ilgili bölüme, (Ancak; bu gibi öğrencilerin anne ve babasının işyerinin bulunduğunu ve bu işyerindeki mesleğin ne olduğunu, ilgili mal müdürlüklerinden alacakları ve okul müdürlüğünce kabul edilecek “İşyeri Maliye Kayıt Belgesi” ile belgelendirmeleri gerekmektedir.) b)İlköğretim okulunu/kurumunu birincilikle bitirenler istedikleri bölüme, c)Öğretim süresi bir ders yılı olan, endüstri pratik sanat okulu veya yetişkinler teknik eğitim merkezini bitirmiş olan ilköğretim okulu mezunları, kayıt-kabul şartlarını taşımaları şartıyla isterlerse öğrenimini gördükleri meslek dalı ile aynı adı taşıyan bölüme, ön kayıt süresi içinde, herhangi bir sıralamaya tabi tutulmaksızın doğrudan kesin kayıtları yapılmaktadır. Bu husus, ön kayıt için gelen öğrenci ve velilere duyurulmaktadır ve okulun uygun yerlerinde yazılı olarak ilan edilmektedir. Bu öğrenciler, durumlarını gösteren belgeleri kayıt yaptırmak istedikleri okul müdürlüklerine ön kayıt süresi içinde teslim etmek zorundadırlar.

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER 1-Kendi alanları ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler ve kendi işyerlerini kurabilirler. 2-Bitirdikleri programın devamı olan veya en yakın programların uygulandığı 2 yıllık Meslek Yüksek okullarına sınavsız olarak yerleşebilirler. 3-ÖSS sınavına girerek yüksek öğretim programına devam edebilirler. TEKNİK LİSELER İlköğretim okulu üzerine 9’ncu sınıfı endüstri meslek liseleri ve çok programlı liseler ile ortak olan ve bu sınıfta mevzuatında belirtilen başarıyı gösteren öğrencilerin devam edebildiği, öğretim süresi toplam 4 yıl olan mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarıdır. Bu okullarda ortaöğretim seviyesinde ortak bir genel kültür kazandırılması amacıyla okutulan genel bilgi dersleri ile meslek alanlarının gerektirdiği seviyede mesleki formasyon verilmesini amaçlayan, öğrencileri, hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı okullardır. Ayrıca, bu okula devam eden öğrenciler 9, 10 ve 11’inci sınıfın derslerinden başarılı oldukları takdirde, 12’inci sınıfı okumadan endüstri meslek lisesi diploması alabilmektedir. Örnek olarak Erkan Avcı Anadolu Teknik Lisesi, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin http://www.erkanavcitem.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz –

ERKEK TEKNiK ÖĞRETiM OKULLARI – A- ANADOLU TEKNİK LİSELERİ İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğrenim süresi, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere, toplam 5 (beş) yıldır.Bu okullarda öğrencilere, genel bilgi dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan programlar uygulanmaktadır.Anadolu teknik liselerinde bazı derslerin öğretimi Almanca, Fransızca, İngilizce ve Japonca olarak yapılmaktadır. Bu okullara devam eden öğrenciler, ilgili mevzuata göre, sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçmeleri halinde, 11. sınıfın sonunda Anadolu meslek lisesi diploması alabilmekte ve Öğrenci Seçme sınavlarına (ÖSS) girerek başarılı olmaları halinde bir yüksek öğretim kurumuna girebilmektedirler. Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

B- ANADOLU MESLEK LİSELERİ İlk öğretim okulu üzerine, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere, öğretim süresi dört yıl olan Anadolu meslek liselerinde öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. Bu okullarda; öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmaktadır. Anadolu meslek liselerinde bazı derslerin eğitimi İngilizce ve Almanca olarak yazılmaktadır. Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makineleri ve Güverte bölümlerine kontenjanın üç katı kadar öğrenci yerleştirilmektedir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri Okul Müdürlüğünce kurulan komisyonca ayrıca mülakat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR · Bilgisayar Bölümü · Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC)Bölümü · Boya-Apre Bölümü · Dokuma Bölümü · Elektrik Bölümü · Elektronik Bölümü · Endüstriyel Elektronik Bölümü · Endüstriyel Mekanik Bölümü · Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü · Gazetecilik Bölümü · Gemi Elektroniği ve Haberleşme Bölümü · Gemi İnşaa Bölümü · Gemi Makineleri Bölümü · Güverte Bölümü · Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi Bölümü · İnşaat (üst yapı) Bölümü · İplik Bölümü · Kimya Bölümü · Konfeksiyon Bölümü · Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi Bölümü · Kuyumculuk Bölümü · Makine Bölümü · Mikroteknik Bölümü · Motor Bölümü · Otomatik Kumanda Bölümü · Örgü Teknolojisi Bölümü · Plastik Sanatlar Bölümü · Radyo Televizyon Bölümü · Tekstil Bölümü · Tekstil Boya-Baskı-Desen Bölümü · Telekomünikasyon Bölümü · Tıp Elektroniği Bölümü · Uçak Bakım Teknisyenliği ve Elektroniği Bölümü · Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor) Bölümü · Yapı Ressamlığı Bölümü

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
1. Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesi ile çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı Kanuna göre “TEKNİSYEN” unvanı ile istihdam edilirler.
2. Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahip olurlar.
3. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve yerleştirme sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca, 4702 sayılı Kanun gereğince sınavsız olarak alanlardaki meslek yüksek okulu programlarına girebileceklerdir.
4. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonunda, yükseköğretim kurulumca belirlenen alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS-yerleştirme puanları hesaplanırken, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.5 katsayısı ile çarpılmak suretiyle ÖSS puanlarına eklenmekte, ayrıca, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.15 katsayısı ile çarpılarak elde edilen rakam kadar ek puan verilmektedir.
5. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.
7. Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına, 3308 sayılı Kanuna göre, doğrudan “İŞYERİ AÇMA BELGESİ”verilir.
8. Anadolu Meslek lisesi ve Meslek Lisesi Mezunları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun değişik 30’uncu maddesi gereğince, iş yeri açabilmek için şart olan “USTALIK” belgesine, ustalık sınavına girerek ulaşabilirler.
9. Mesleki ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve iş yerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler.
10. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi iş yerlerini kurup çalıştırabilirler. İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler; 1. İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. 2. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar. 3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. 4. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır. 5. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar. 6. Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar. 7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler. –

FEN LiSELERi – Fen Liseleri yatılı ve karma okullardır.Velinin isteği ile GÜNDÜZLÜ olarakta okumak mümkündür.Hazırlık sınıfından sonraki eğitim – öğretim süresi üç yıldır. Fen Lisesi ;
1-Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri , matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı ,
2-Matemetik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi ,
3-Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi ,bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakların ortamı ve koşulları hazırlamayı ,
4-Yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi ,
5-Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı AMAÇLAR. Fen liselerine her yıl 96 öğrenci alınır.Bir sınıfta en çok 24 öğrenci bulunur. Fen liseleri giriş sınavı,merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır.Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3),sosyal bilgiler soruları için (1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır.Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir. Giriş sınavına , ilköğretim 8.sınıfta olanlardan ; 6 ve 7. sınıf Türlçe , matematik ve fen bilgisi derslerinin herbirinin yıl sonu notu en az 4 olanlar başvurabilir. Fen liselerinde matematik ve fen derslerinin ağırlığı % 60 dan az olamaz.Alan / bölüm olarak sadece “Fen bilimleri” vardır.Her öğrenci öğrenimi boyunca bireysel veya gurup halinde matematik yada fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılmak zorundadır. Fen liselerinde öğrenciler çoğunlukla yatılı okurlar.Hayatı erken öğrenen ,toplu yaşama , paylaşma duyguları önplanda seçkin öğrenciler topluluğudur fen liseleri.Başarısızlığın olmadığı fen liselerinde ,tatlı bir rekabet içinde ancak başarı analizi yapılır.Öğrencilere sunulan öğretim imkanları seviye ve seçilmişliklerine uygundur.Bunun yanında ders dışı zamanlarda her türlü sosyal imkan ( internet cafe gibi bilgisayar laboratuarı, çok amaçlı spor salonu ,müzik odası ,kantin ,açık spor alanları ) mevcuttur. “Fen Bilimleri” alanı / bölüm ‘ ü okuyarak yüksek öğrenime geçer öğrenciler.Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) içinde başarısızlık söz konusu değildir Fen Liselerinde .Mezunlarımızın sınavı kazanamamak gibi endişeleri yoktur.Mezun olan 96 öğrencinin % 10’u Temel Bilimler’e (matematik,fizik,kimya,biyoloji..) ,%10’u Tıp ,% 80 ‘i de Mühendislik öğrenimine giderler. –

GENEL LiSELER – GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM AMAÇLARI Genel Liseler ; Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda,bireylerin, 1. Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren;ailesini , vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek , 2. Beden, zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere , hür ve bilimsel düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek , 3. İlgi,yetenek ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak Amacıyla kurulmuş olan üç yıllık eğitim veren ve bireyleri yüksek öğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır.
GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM İLKELERİ 1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir. 2. Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır. 3. Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırılır. 4. Öğrenciler; ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime hazırlanır. 5. Öğrencilere çok yönlü, soyut,eleştirel,yaratıcı,yapıcı, Bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırılır. 6. Öğrencilerin planlı, metodik, verimli çalışma yöntem ve teknikleri kazanmaları sağlanır. 7. Öğrencilere zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır. 8. Mezunlar ile ilgilenilerek, onların öncelikle kendi alanları ile ilgili bir yüksek öğretim kurumuna girmeleri teşvik edilir. 9. Öğrencilerin ilgi,istek,yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelmeleri sağlanır. 10. Öğrenciler,sevgiye,akla,bilime ve tekniğe dayanarak kendi kültürümüz içinde,milli ruhumuzu,özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirilir. 11. Öğrenciler kişilikli ve bilinçli,kendilerine güvenen ve yeterli,kendi kendisi ve başkaları ile yarışan,medeni cesaret sahibi olan,vatanını,milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş,akılcı ve laik davranışlı olarak yetiştirilir. 12. Öğrenciler, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlanır. 13. Birey ve millet olarak ,hür ve bağımsız yaşayabilmek için, öğrencilerin düzenli ve disiplinli sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma ,başarma,müca- dele etme duygusu , heyecanı, iradesi ve çabası içinde olmaları sağlanır.
GENEL LİSELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI LİSE I. SINIF İlköğretim eğitimini tamamlayarak genel liselere kabul edilen öğrencilere ve velilerine,eğitim öğretim yılı başında;lise sınıf geçme sistemi aktarılarak, lise eğitimi süresince kendisinden beklenen sorumluluklar bildirilir. I.sınıfta,Ortak Genel Kültür dersleri verilerek,öğrencinin yaşamında gerekli olacak temel bilgileri alması ve II. sınıfta seçeceği alana hazırlık yapması sağlanır. Dönem içinde başarı durumu takip edilerek ve alan seçiminde kullanılan envanterlerde çıkan sonuçların doğrultusunda, öğrencinin sahip olduğu ilgi, yetenek ve yönelimlerine uygun olarak seçebileceği alan /alanlar konusunda bilgilendirme yapılır. Eğitim gördüğü okulda mevcut alanlar ve alanlara kaynaklık eden dersler tanıtılarak,okul idaresi, rehberlik servisi, sınıf rehber öğretmeni ve ailesi ile birlikte, öğrencinin ileride seçebileceği meslek dalına uygun alana yönlenmesi sağlanır.
LİSE II. ve III. SINIF Genel liselerde okulun şartlarına göre açılabilecek alanlar; · Fen Bilimleri Alanı · Türkçe Matematik Alanı · Sosyal Bilimler Alanı · Yabancı Dil Alanı · Spor Alanı · Sanat Alanı Lise II. sınıfta ,öğrenci seçmiş olduğu alandan ileride seçebileceği meslek dalında alacağı eğitime temel oluşturacak bilgileri alır. Rehberlik servisi ve sınıf öğretmeni tarafından ; ÖSS Sınav sistemi,öğrencinin lise eğitimde gösterdiği başarının ÖSS sınavındaki katkısı, öğrencinin eğitim gördüğü alandan seçebileceği meslek dalları , yüksek öğrenim görebileceği üniversiteler, mesleklerin bireylerde aradığı özellikler,yüksek öğrenimde yöneldiği meslek dalında göreceği dersler, yüksek öğrenimden mezuniyet sonrasında çalışabileceği alanlar, iş bulma olanakları konusunda bilgilendirme yapılır. Genel Liselerin temel görevlerinin; öğrencileri, hayata, bir üst öğretime ve özellikle ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlarında akademik öğretime hazırlama olduğuna inanılır. Buna dayanarak, beden,zihin,ruhsal ve duygusal yönlerden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak yetiştirilmesi amaçlanır.

İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME Öğrenci, ilköğretime başladığı ilk yıldan itibaren, ideallerini oluşturmakta ve üniversiteye hazırlık süreci başlamaktadır.Temel eğitimini tamamlamış öğrenci,artık meslek grubunu ve okulunu seçeceği aşamaya da gelmiş demektir.Bu aşamada verilecek karar çok önemlidir. Veli, öğretmen, öğrenci bir araya gelerek , öğrencinin idealleri ve yeteneklerini en uygun şekilde değerlendirmelidir.İlköğretim aşamasında yapılan gözlemler ışığında, öğrencinin yetenekli ve ilgili olduğu alanda öğrenim görmesi, bir üst eğitim yaşantısında kendisine ek avantajlar sağlamaktadır. Örneğin;öğretmen olmak isteyen ve bu alana uygun özellikleri taşıyan öğrencilerin, öğretmen liselerine yönlendirilmesi,öğrencinin hem başarısının yükselmesini hem de üniversiteye girişte ek puan almasını sağlayacaktır.Öğretmen lisesi mezunu olan bir öğrencinin ÖSS sınavında istediği bölümü kazanmak için yapacağı doğru sayısı ,genel lise mezunu bir öğrencinin aynı amaç için yapacağı soru sayısından daha az olacaktır, bu durumda öğretmen lisesi mezunu olan öğrenci avantajlı durumdadır. Bu açılardan değerlendirilecek olursa; ilköğretim sonrası devam edilecek öğrenim kurumları tespit edilirken, genç; aile,okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından; yetenekleri, kişiliği ve ilgileri açısından doğru tanınıp değerlendirilmeli ,bu aşamada aile üst öğrenim kurumları ile ilgili yeterli ve doğru bilgiyi almalıdır. ( Lise müdürleri, rehber öğretmenler,ilköğretim okulları yönetici ve öğretmenlerinden)Doğru yapılmış bir yönlendirme, akademik süreçte sağlanacak başarının temelini oluşturmaktadır. Yanlış yapılan yönlendirme ve seçimlerde ise ; genç, kendisine uygun bir alana yönlendirilmediği için başarısız olmakta,kendini ifade de zorlanmakta,üniversite eğitiminde yanlış mesleğe yönelmekte ve iş hayatında mutsuzluk , doyumsuzluk, verimsizlik, bıkkınlık duyguları ön plana çıkmaktadır.

iMAM HATiP LiSELERİ – İmam Hatip Liseleri İmamlık, Hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi din hizmetlerinin yerine getirilebilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığınca açılan Ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır… Bünyemizdeki öğrencilere vermekte olduğumuz eğitimin amacı ise kültürel mirası değerlendirebilen, yaşayan hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek; öğrencilerimizin zihninde, insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmaktır. Okulumuzda verdiğimiz eğitim sonucunda öğrencilerimizde oluşturmaya çalıştığımız temel değerlerimiz; Sağlıklı bir din anlayışının, Türkiye için gerekli zihniyet geliştirmesinin gerçekleşmesine yardımcı olabileceğine ve kaliteli bir eğitim-öğretim süresinden geçtiğine inanırız. Ezberci, baskı altına alıcı bir yaklaşımı değil, konuları çözümleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşımı benimseriz. Dinin birleştirici, huzur verici ve barışı sağlayıcı gücünü ortaya çıkarmaya çalışırız. Din öğretiminde oku, düşün ve anla prensibini benimseriz. Din öğretiminde, yönetici, öğretmen, öğrenci, veli (aile) ilişkilerine güven ortamı yaratırız. Yüksek öğretim hayatlarına devam etmek isteyen İmam-Hatip mezunları Yüksek Öğretim kurumlarından istedikleri doğrultuda tercih yapabilmelerinin yanında almış oldukları eğitime paralel olarak İlahiyat Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğini tercih edebilmektedirler. Bu iki bölümü seçen mezunlarımızın Ağırlıklı Ortaöğretim başarı puanları 0,15 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktır. Bu da öğrencilerimizin bu bölümlere girmelerinde puan avantajı ve kolaylık sağlamaktadır. Bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisine sahip, ahlakı ve kültürel mirası koruyan, çağdaş bir din öğretimi anlayışını benimseyen bireyler yetiştirmek. 1- Atatürk İnkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milleti’nin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2- Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 4- Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti’ni çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak; 5- Dinin, insan yaşamına anlam kazandıran, insanın insanca yaşamasına yardımcı olan, insanların birbirlerini anlayabilmeleri için gerekli olan temel iletişim kodlarını bünyesinde taşıyan, Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu bilgisi öğrencilere kazandırmaktır. 6- Din öğretiminde; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaki olana ve kültürel mirasa saygı temeline dayalı olarak, · Akılcı yaklaşım ve eleştirel zihniyet, · Seçme yeteneği, · Objektif olma, · Kendi başına düşünme, · Yaşamın anlamını keşfetme, · Dinsel olguların farkında oluş, · Sosyal bütünleşme, dayanışma ve hoşgörü, · Kültürel duyarlılık, · Kendini anlama, keşfetme ve sorgulayabilme, · İyi ahlak, dürüstlük, İlkelerini benimseyen öğrenciler yetiştirmektir. –

KIZ TEKNiK ÖĞRETiM OKULLARI – ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir. Sosyal yaşam yeterliliklerini kazandırır. Sanayi ve hizmet sektörleri için orta kademedeki insan gücü ihtiyacının bir kısmını yetiştirir. ÖĞRETİM PROGRAMI Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teknik teorik derslere yer verir. Programlarında yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere yer verir. Öğretim programı içinde; ortak genel kültür dersleri, bölüm dersleri, bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler yer alır. . ÖĞRENİM ŞEKLİ Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır. IX. , X. Sınıf uygulama dersleri okul atelye ve laboratuarlarında yapılır. XI. Sınıf uygulama dersleri okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında işletmelerde yapılır. ÖĞRENİM SÜRESİ İlköğretim okuluna dayalı olup öğretim süresi 3 yıldır. KAZANIM Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Alanlarındaki Meslek Yüksek Okulu programlarına sınavsız girebilirler. Üniversiteye giriş sınavı sonunda alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alır. Alandaki eğitimi tamamlayan öğrenci mezuniyet sonrası TEKNİSYEN unvanı alır. Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak mesleki eğitim görülür. Meslek lisesi öğrencilerine öğrencilikleri süresinde işletmelerde yapacakları mesleki eğitim uygulamasında, asgari ücreti %30’undan az olmayacak şekilde işletmece ücret ödenir. Ayrıca sigortalanırlar ve sigorta primleri devletçe ödenir. Mezuniyetten itibaren aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girilir. IX. Sınıfta başarıyı gösterenler teknik liseye geçebilir. Okul bitirildiğinde kolaylıkla iş bulabilirler. Mezuniyet sonrası kendilerine ait iş yeri açabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile başlarlar.
GİRİŞ ŞARTLARI İlköğretim okulunu bitirmiş olmak. Meslek alanında eğitim görmeye bedensel engeli olmamak. Okula kayıt-kabul şartlarını taşımak. BÖLÜMLER Ağırlama Ve Gıda Teknolojisi Ayakkabı Teknolojisi Bilgisayar (Yazılım) Cam İşlemeciliği Cilt Bakımı Ve Kuaförlük Çini Desinatörlüğü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi El Sanatları Ve Teknolojisi Elektronik Kimya Klasik Ciltçilik Kuyumculuk Takı Tasarımı Makine Ressamlığı Pastacılık Resim Süs Bitkileri Tasarım Ve Teknolojisi Tekstil Boya-Baskı-Desen Tekstil Dokuma Tekstil İplikçilik Tekstil Konfeksiyon Yapı Ressamlığı AMACI Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir. Sosyal yaşam yeterliliklerini kazandırır. Yabancı dil bilen meslek elemanı yetiştirir.
ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi verilir. Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teknik- teorik derslere yer verir. Programlarında, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere yer verir. Öğretim programı içinde; ortak genel kültür dersleri, bölüm dersleri, bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler yer alır. Bazı derslerin öğretimi yabancı dil ile yapılır.
ÖĞRENİM ŞEKLİ Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur. Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır. IX. , X. Sınıf uygulama dersleri okul atelye ve laboratuarlarında yapılır. XI. Sınıf uygulama dersleri okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında işletmelerde yapılır.
ÖĞRENİM SÜRESİ İlköğretim okuluna dayalı olup öğretim süresi hazırlık sınıfından sonra 3 yıldır. KAZANIM Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Alanlarındaki Meslek Yüksek Okulu programlarına sınavsız girebilirler. Üniversiteye giriş sınavı sonunda alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alır. Alandaki eğitimi tamamlayan öğrenci mezuniyet sonrası TEKNİSYEN unvanı alır. Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak mesleki eğitim görülür. Meslek lisesi öğrencilerine öğrencilikleri süresinde işletmelerde yapacakları mesleki eğitim uygulamasında, asgari ücreti %30’undan az olmayacak şekilde işletmece ücret ödenir. Ayrıca sigortalanırlar ve sigorta primleri devletçe ödenir. Mezuniyetten itibaren aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girebilir. IX. Sınıfta başarıyı gösterenler teknik liseye geçebilir. Okul bitirildiğinde kolaylıkla iş bulabilirler. Mezuniyet sonrası kendilerine ait iş yeri açabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile başlarlar.
GİRİŞ ŞARTLARI İlköğretim okulunu bitirmiş olmak. Meslek alanında eğitim görmeye bedensel engeli olmamak. Orta öğretim kurumları öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak.
BÖLÜMLER Ağırlama Ve Gıda Teknolojisi Ayakkabı Teknolojisi Bilgisayar (Yazılım Büro Yönetimi Sekreterlik Cilt Bakımı Ve Kuaförlük Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi El Sanatları Ve Teknolojisi Elektronik Heykel İç Mekan Tasarımı Konservasyon Restorasyon Resim Seyahat Acenteciliği Süs Bitkileri Tasarım Ve Teknolojisi Tekstil Boya-Baskı-Desen Tekstil Dokuma Tekstil İplikçilik Tekstil Kalite Kontrol Tekstil Konfeksiyon Tekstil tasarımı Yaşlı Hizmetleri Yat Kaptanlığı AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir. Sosyal yaşam yeterliliklerini kazandırır.
ÖĞRETİM PROGRAMI Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teknik- teorik derslere yer verir. Programlarında, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere yer verir. Öğretim programı içinde; ortak genel kültür dersleri, bölüm dersleri, bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler yer alır.
ÖĞRENİM ŞEKLİ Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur. Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır. IX. , X. Sınıf uygulama dersleri okul atelye ve laboratuarlarında yapılır. XI. XII.Sınıf uygulama dersleri okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında işletmelerde yapılır.
ÖĞRENİM SÜRESİ Meslek lisesi IX. Sınıfına dayalı olup toplam süresi 4 yıldır. XI. Sınıfın sonunda meslek lisesine yatay geçiş yapılabilir. KAZANIM Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Alanlarındaki Meslek Yüksek Okulu programlarına sınavsız girebilirler. Üniversiteye giriş sınavı sonunda alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alır. Alandaki eğitimi tamamlayan öğrenci mezuniyet sonrası
TEKNİSYEN unvanı alır. Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak mesleki eğitim görülür. Meslek lisesi öğrencilerine öğrencilikleri süresinde işletmelerde yapacakları mesleki eğitim uygulamasında, asgari ücreti %30’undan az olmayacak şekilde işletmece ücret ödenir. Ayrıca sigortalanırlar ve sigorta primleri devletçe ödenir. Mezuniyetten itibaren aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girilir. IX. Sınıfta başarıyı gösterenler teknik liseye geçebilir. Okul bitirildiğinde kolaylıkla iş bulabilirler. Mezun olanlara doğrudan iş yeri açma belgesi verilir. Mezuniyet sonrası kendilerine ait iş yeri açabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile başlarlar. GİRİŞ ŞARTLARI Meslek alanında eğitim görmeye bedensel engeli olmamak. Meslek lisesi IX. sınıfını Teknik Lise Giriş Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyesinde tamamlamak. Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına hazırlar. Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir. Sosyal yaşam yeterliliklerini kazandırır. Yabancı dil bilen meslek adamı yetiştirir. ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi verilir. Öğretim programlarında genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli meslek alanlarıyla ilgili teknik- teorik derslere yer verir. Programlarında, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere yer verir. Öğretim programı içinde; ortak genel kültür dersleri, bölüm dersleri, bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler yer alır. Bazı derslerin öğretimi yabancı dil ile yapılır. ÖĞRENİM ŞEKLİ Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur. Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır. IX. , X. Sınıf uygulama dersleri okul atelye ve laboratuarlarında yapılır. XI. XII.Sınıf uygulama dersleri okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında işletmelerde yapılır. ÖĞRENİM SÜRESİ İlköğretim okuluna dayalı olup 1 yıl hazırlık sınıfından sonra 4 yıldır. KAZANIM Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Alanlarındaki Meslek Yüksek Okulu programlarına sınavsız girebilirler. Üniversiteye giriş sınavı sonunda alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan alır. Alandaki eğitimi tamamlayan öğrenci mezuniyet sonrası TEKNİSYEN unvanı alır. Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak mesleki eğitim görülür. Meslek lisesi öğrencilerine öğrencilikleri süresinde işletmelerde yapacakları mesleki eğitim uygulamasında, asgari ücreti %30’undan az olmayacak şekilde işletmece ücret ödenir. Ayrıca sigortalanırlar ve sigorta primleri devletçe ödenir. Mezuniyetten itibaren aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girilir. IX. sınıfta anadolu meslek lisesine yatay geçiş yapabilir . Okul bitirildiğinde kolaylıkla iş bulabilirler. Mezun olanlara doğrudan iş yeri açma belgesi verilir. Mezuniyet sonrası kendilerine ait iş yeri açabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile başlarlar. GİRİŞ ŞARTLARI İlköğretim Okulunu bitirmiş olmak. Meslek alanında eğitim görmeye bedensel engeli olmamak. Orta Öğretim Kurumları öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak. BÖLÜMLER Tekstil Boya-Baskı-Desen Tekstil Dokuma Tekstil Kalite Kontrol

MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR Bu okullarda uygulanan bölümlerden mezun olanlar, 3795 sayılı kanuna göre TEKNİSYEN ünvanı ile istihdam edilirler. Anasdolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi mezunları, yabancı dil ile eğitim görmenin avantajlarına sahip olurlar. Mesleki ve Teknik Orta Öğrenim Kurumlarından mezun olanlar, Yüksek Öğretim Kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılma hakkına sahiptirler. Ayrıca , 4702 sayılı kanun gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okulu programlarına girebilirler. ÖSYS sonunda , yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS yerleştirme puanı hesaplanırken, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.5 sayısı ile çarpılmak suretiyle ÖSS puanlarına eklenmekte, ayrıca ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.15 katsayısı ile çarpılarak elde edilen rakam kadar ek puan verilmektedir. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. Anadolu teknik lisesi ve Teknik lise mezunlarına , 3308 sayılı kanuna göre , doğrudan İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir. Anadolu Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi mezunları, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun değişik 30. maddesi gereğince, iş yeri açabilmek için şart olan USTALIK belgesine, ustalık sınavına girerek ulaşabilirler.
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER : İşletmelerde meslek eğitimi süresince uygun asgari ücretin %30 dan az olmamak üzere ücret alırlar. İşletmenin sağladığı diğer sosyal olanaklardan yararlanırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosoyal Sigortalar Kurumunca karşılanır. YAYGIN EĞİTİM ALANINDA Kız meslek liselerini veya pratik kız sanat okullarını bitiren öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan 2 yıl süreli döner sermaye ile çalışan kurumlardır.

UYGULANANPROGRAMLAR Çocuk gelişimi Nakış El sanatları Ev yönetimi beslenme Pastacılık Kurum beslenmesi Hazır giyim Giyim Örme hazır giyim Deri hazır giyim Moda tasarımı Resim Grafik Seramik Kuaförlük Cilt bakımı ve güzellik Kuyumculuk takı tasarımı Örgün eğitim kurumlarını tamamlamış,herhangi bir kademesinden ayrılmış ve ya bir meslek edinmek isteyen yetişkinlere değişik süre ve kademelerde, modüler programlarla meslek eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösterir. Çevrenin istek ve ihtiyaçlarına göre kurslar açılır. Bu kurslar sonunda başarı gösterenlere sertifika düzenlenir.Örgün eğitime denk olarak hazırlanan programlardan herhangi birisinin modüllerini başarıyla tamamlayarak bölüm diploması alan lise mezunlarına , bitirdikleri bölüme ait kız meslek lisesi diploması verilir. Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine okul öncesi çağı çocuklarını ,gözlemek,izlemek,çocuk gelişiminin temel ilkelerini kavratmak ve bu çağ çocuklarının ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim vermek amacıyla ,kız meslek lisesi bünyesinde açılan ve döner sermaye ile işletilen uygulama üniteleridir. 0-2 yaş çocuklarını gözleme,inceleme,çocuk gelişiminin temel ilkelerini kavrama bu çağ çocuklarının gelişim özelliklerine uygun bakımı ve eğitimi vermek amacıyla kız meslek lisesi bünyesinde açılan okul öncesi uygulama üniteleridir. 6-12 yaş çocuklarının okul dışında kalan boş zamanlarını çeşitli faaliyetlerle değerlendirmek ve uygun bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla kız meslek lisesi bünyesinde açılan ünitelerdir. Kız teknik öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin döner sermaye aracılığı ile alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde bizzat çalışarak meslekleri ile ilgili konuları daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olmak piyasa ve sanayiinin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş ara insan gücünün iş hayatı şartlarında yetiştirilmelerine katkı sağlamak,öğrencilerin girişimcilik ruhunun gelişmesine yardımcı olmak,okullardaki mevcut atelye kapasitesi ve teknik insan gücü potansiyelini ekonomiye kazandırmak,uygulamalı eğitim için aile bütçesinden yapılan giderleri azaltmak amacıyla döner sermaye işletmesi kurulmuştur. –

TiCARET MESLEK LiSELERi – Çağdaş eğitimin, insan haklarına ilişkin evrensel birikimlerin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin bir gereği olarak; ilgi, yetenek ve kişisel özellikler açısından bireysel farklılıkları eğitim sistemine yansıtmayı temel ilke edinen Milli Eğitim Bakanlığımız bu amaçla İlköğretimden sonra devam edilebilen programlardan biri olarak Ticaret Meslek Liselerini Eğitim Sistemimize katmıştır. Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra ÜÇ (3) yıl süreli meslek liseleridir.
KAYIT-KABUL KOŞULLARI Ticaret Meslek Liselerine Ön Kayıt sistemi ile ilköğretim okulu mezunu kız ve erkek öğrenciler gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler aşağıdaki koşulları taşımaları gerekmektedir: 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 2-İlköğretim okulu mezunu olmak 3-Sağlığı, girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli olmak 4-Öğrenim yılının başlayacağı günde 19 yaşından gün almamış olmak Ticaret Meslek Liselerinin dokuzuncu sınıflarında okulun derslik, atölye ve laboratuarlarında liselerde okutulan genel kültür derslerine ek ve ağırlıklı olarak, muhasebe, bilgisayar, daktilografi dersleri verilir, ikinci sınıftan itibaren genel kültür derslerinde azalma olur ve mesleki dersler ağırlık kazanır, bunlar Muhasebe Teknikleri, Bilgisayar, Daktilografi, Ekonomi, Hukuk, Girişimcilik, Maliye, İnsan İlişkileri, ve Turizm derslerine ilave olarak seçmeli meslek dersleridir, öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre almış oldukları derslerle mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimini tamamlamış olurlar Yine 11. sınıfta öğrenciler seçtikleri bölümlerde, 3308 Sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda uygulamalı eğitim gördükleri iş ve hizmet alanlarına göre; haftada iki gün okulda teorik eğitim, üç gün iş yerlerinde beceri eğitimi görmekte ve öğrenci iken iş hayatı ve iş ortamı ile tanışmaktadırlar. İş yerlerinde beceri eğitimi gören öğrenciler asgari ücretin en az %30’u oranında beceri eğitimi yaptıkları işletmelerden ücret alırlar ve Milli Eğitim Bakanlı tarafından sigorta işlemleri yapılarak primleri ödenir, SSK Hastanelerinden ücretsiz olarak istifade ederler.
BÖLÜMLER Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar, bu bölümler: a) Muhasebe Bölümü b) Bankacılık Bölümü c) Büro Hizmetleri Bölümü d) Kooperatifçilik Bölümü e) Dış Ticaret Bölümü f) Borsa Hizmetleri Bölümü g) Sigortacılık Bölümü h) Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden oluşur
MEZUNLAR Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler. 3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” ile muhasebecilik mesleğini icra edebilmek için asgari Ticaret Meslek Lisesi mezunu olma şartı getirilmiştir. Bu okullardan mezun olan gençlere yapacakları staj sonrasında kendi iş yerini açma hakkı verilmiştir.

YÜKSEK ÖĞRENİME SINAVSIZ KAYDOLMA HAKKI Ticaret Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler istekleri halinde Yüksek Öğrenime SINAVSIZ devam etme hakları vardır. 4702 Sayılı Yasanın 2/e Maddesi ile getirilen yeni bir uygulamayla; “… Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır…” hükmüyle sağlanan avantajların yanında diğer yüksek öğretim programlarına da ÖSS sınavıyla girme hakkına sahiptirler. Öğrenciler mezun olduktan sonra büyük bir kısmı staj yaptıkları iş yerlerinde diğerleri de benzer iş yerlerinde kolayca iş bulabilmektedirler. Tüm ticari kuruluşların Maliye ve SSK ile ilişkili olduklarını düşünürsek, Ticaret Meslek Lisesi Mezunları her türlü kuruluşta rahat çalışma imkanı elde ederler. Bu okullar açıldığından bu güne kadar ticari ve kamusal alanda ülke ekonomisine ve ülke kalkınmasına büyük yararlar sağlamış ve bu hizmetlerine devam etmektedir. –

YABANCI DiL AĞIRLIKLI LiSELER – Yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler; liselerin bünyesinde faaliyet gösteren ve ilköğretim sonrası bir yıl hazırlık + üç yıl öğrenim süresi olan liselerdir. Bu liseler 1992-1993 yılında eğitim-öğretime başlamışlardır. Kimler Kayıt Yaptırabilir ve Gerekli Belgeler? Yabancı dil ağırlıklı liseler, ön kayıtla öğrenci kabulü yapar. İlköğretim okulunu bitiren, diploma notu 4.00-5.00 arasında olan her öğrenci ön kayıt yaptırabilir. Ön kayıtlar il milli eğitim müdürlüklerinin tespit ve ilan edecekleri merkez okullarca yapılır. Gerekli belgeler bu okullardan temin edilir. (Form dilekçe ve ön kayıt kılavuzları) Form dilekçe öğrencilerin mezun oldukları ilköğretim okullarınca doldurulup onaylandıktan sonra, diplomanın aslı ya da tasdikli sureti ile ön kayıt bürolarına teslim edilir. (İlköğretim okullarınca doldurulacak form dilekçelerde ayrıntılı not dökümü 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların yıl sonu başarı ortalamalarına göre yapılır.) Okulların Kontenjanları ve Kesin Kayıt. Kayıt döneminde yabancı dil ağırlıklı liseler, il milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği sayıda öğrenciyi alırlar. Okulların öğrenci kontenjanları ön kayıt kılavuzlarında belirtilir. Ön kayıt yaptıran öğrenciler, notu en yüksek olandan aşağıya doğru sıralanır. Bu sıralama öğrencilerin tercih formunda yazdıkları okulların kontenjanlarına göre yapılır. Yabancı dil ağırlıklı bir lisede hazırlık sınıfına kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar, bu okulu tercihlerinde belirten ve okul kontenjanına göre en yüksek diploma notlu öğrencilerdir. Kesin kayıt sonunda boş kontenjan bulunması durumunda, boş kontenjanlar ilan edilir. Yeniden kayıt bürolarına müracaatlar yapılır. Açık kontenjanlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları okulun eğitim-öğretime açıldığı ilk haftanın son günü mesai bitimine kadar yapılır. Hazırlık sınıflarında, illerde büyük şehir belediye hudutlarındaki okullar arasında öğrenci nakili yapılmaz. Ara sınıflardaki zorunlu yapılması gereken nakiller il milli eğitim müdürlüğü onayıyla, gereken şartları taşıdıklarında ve belgelendirdiklerinde yapılır. Hazırlık sınıflarında bir sınıfta en fazla 30 öğrenci eğitim-öğretim görür. Kayıtlarda nakil gelebilecek öğrenciler için boş kontenjan bırakılmaz. Yabancı dil ağırlıklı liselerin hazırlık sınıflarında haftada 4 saat Türkçe, 24 saat yabancı dil (zorunlu), 2 saat resim, 2 saat müzik ve 2 saat beden eğitimi dersleri ise (toplam 6 saat seçmeli) okutulur. Hazırlık sınıfı, öğrencilerin Türkçe ve yabancı dilde; dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı, güzel sanatların resim, müzik alanlarında becerilerini arttırmayı, sportif faaliyetlere katılımlarını, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini amaçlar. 9. Sınıfta öğrenciler yabancı dil dersini haftada sekiz saat görür. 10. Sınıfa geçen öğrenciler ilgi, yetenek ve becerilerine göre alan seçimlerini yapar. Yabancı dil ağırlıklı liselerde sınıf geçme not ortalaması 3.00, alan seçimlerinde ise alana etki eden derslerin ortalaması 3.50’den aşağı olamaz. Yabancı dil ağırlıklı liselerde öğrenciler dil alanını seçebilirler. Dil alanını seçen öğrenciler ikinci bir yabancı dil dersi görürler. Yabancı dil ağırlıklı liseler; Atatürk ilke ve inkılaplarını kendilerine rehber edinmiş, çağdaş ve medeni çizgilerde, gelişen teknolojileri izleyebilen ve kullanabilen, ana dili Türkçe ve diğer yabancı dilleri bilen öğrencileri yetiştirmeyi, ilgi, yetenek ve başarılarına göre seçecekleri yüksek öğretim programlarına hazırlamayı amaçlar. Yabancı dil ağırlıklı liselerde eğitim-öğretim gören öğrenciler yabancı dil eğitimini haftalık ders saatlerinin programda fazla olması sebebiyle daha çabuk ve iyi öğrenebilmektedir. Liseyi dört yıl okudukları için kendilerini daha iyi tanımakta, sınıf ve rehber öğretmenlerinin denetiminde alan ve meslek seçimlerini en iyi şekilde yapabilmektedirler. Sınıf mevcutlarının az olması (30 kişi) öğrencilerin öğretmenleriyle birebir ilişki kurmalarında, derslere katılımlarında, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişiminde, gelişen ve değişen yaşama daha iyi uyum sağlama kabiliyetlerini kazanabilmede ve sosyal yaşama daha rahat hazırlanmalarında etkili olmaktadır. Yabancı dil ağırlıklı liselerde yabancı dil bölüm başkanlıkları mevcut olup, bölümle ilgili iş ve işlemleri, öğrencilerin ortak sınavlarını hazırlar. Bu sınavlar çok sorulu ve ders programını kapsamakta olup, sınıflar arasında tatlı bir rekabet oluşturmaktadır. Yabancı dil derslerinde görsel dershanelerden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin Meslek Seçimleri Meslek seçimi, insanın gelişim yıllarında aldığı kararlar doğrultusunda oluşmaktadır. Öğrencilerin meslek seçimlerinde, rehber öğretmenler ve üniversitelerin öğretim üyelerince seminerler verilir. Bu seminerlerde öğrencinin kendisini iyi tanıması, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurması sağlanır. Seçeceği mesleğin çalışma alanları, kariyeri, iş imkanları, şart ve nitelikleri, mesleğin gelecekte geçerlilik derecesi konularında tanıtımlar yapılır. Hayallerinin mesleğinin; kendisine, özel yeteneklerine, becerilerine, mesleğin çalışma şartlarına, fiziksel yapısına uygun olup olmadığının önemi hakkında gerekli bilgiler verilir. Yabancı dil ağırlıklı liselerden mezun olan öğrenciler, iyi bir yabancı dil eğitimi aldıkları için, kazandıkları üniversitelerin hazırlık sınıflarında muafiyet sınavlarında başarılı olup, bir üst sınıftan eğitim-öğretimlerine devam etmektedirler. Yabancı dil ağırlıklı liselerden mezun olan öğrenciler, ÖSS sınavları sonuçlarına göre her yıl Türkiye sıralamasında yüksek derecelerde başarılar göstermektedirler.

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

This article has 1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir