OTİZM TEDAVİSİNDE OZONTERAPİ

Otizm ile mücadelede tedavi yöntemleri yelpazesinde yerini haketmiş bir yol ozonterapi.

Otizmde bilinen sebebe yönelik bir tedavi uygulanmak gerekmektedir. Her ne kadar etiyolojisi bilinmediği söylense de yukarda da bahsedildiği gibi otizme neden olan etmenlere yönelik tedavi başarıyı artıracaktır.
Ozonterapi temelde viüsler, bacteriler ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde başarıyla uygulanan yüz güldürücü sonuçları olan bir tedavi metodudur.
Oksijen yoksunluğu Sağlıklı hücre “aerobik metabolizma” ya sahiptir. Aerobik oksidatif solunumu engelleyen hipoksi veya oksijen yetersizliği, hücre zedelenmesi ve ölümünün son derece önemli ve yaygın nedenidir.

Ozonun aşağıdaki terapötik etki mekanizmalar, açıklanmış ve araştırılmaktadır:

Bakterisidal, virisidal ve funigisidal etki.(Antimikrobik etki)
Sistemik hemostazı onarıcı etki:
Kanın oksijen taşıma fonksiyonunun restorasyonu
Pro- ve anti-oksidan sistemlerin optimizasyonu
Mikro dolaşım ve periferik kan dolaşımının restorasyonu
Kanın pıhtılaşmasının azaltılması
Hemopoezin stimülasyonu
Karbohidrat, protein ve lipid gibi biyolojik substratların metabolizmalarının optimizasyonu (biyoenerjetik, biyosentetik etki)
Biyolojik aktif maddelerin üretiminin aktivasyonu
İmmünomodülatör etki (küçük dozlarda immünostimülasyon, yüksek dozlarda immünosüpresyon)
Analjezik etki
Detoksikasyon etki.
Ozon doku ve hücrelerin üzerinde hiçbir hasar verici etki oluşturmaz patolojik koşullar altında azalmış normal hücre oksidasyonunu yeniden düzenler veya artırır. Kan, ozon sayesinde normalden 2-10 kat daha fazla oksijeni absorbe edebilir, çünkü bu durumda oksjien plazmada çözünür (Wolff H.H., 1982). Deneyler, ozonun dokular üzerine besleyici etkisİni ve dokularca sabitlenmesini kanıtlamıştır. Ozon tedavisi, kan serum ve eritrositlerdeki oksijen saturasyonunu artırır.

Kandaki toksik maddelerin direkt olarak oksidasyonu, organizmadan toksik maddelerin temizlenmesi sırasındaki hepatosit yükünü azaltır.

Biyoloji ve tıpta ozonun kullanımında 100 yılı aşkın bir deneyim olmasına rağmen, ozonun sinir sisteminin fonksiyonel durumu üzerinde etkisinin mekanizmasına yönelik çok az sayıda çalışma vardır. Bu nedenle bazı otörler ozonun aşağıdaki etkilerini tartışmışlardır:

Hücre membranında katyon-anyon dengesi üzerinde modülasyon etkisine bağlı olan analjezik etkisi (Fahmy, 1988)

SSS’de nöromedyatörlerin öncülleri olan aminoasitlerle ozonun muhtemel reaksiyonları (R.Viebahn, 1985)

Ozon hücrelerde aerobik glikolizi uyararak ve enzim aktivasyonu yaparak ATP sentezini artırabildiğinden, hasarları nöronların fonksiyonel işlev kazandırılmasında ve nöroplastide temel teşkil edebilir

(Moraleda, 1995).

Posted by dileksoylemez

Yazar, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olmuştur. Evli ve 2 çocuk annesidir. Hakkında detaylı bilgiye http://www.dileksoylemez.com/hakkimda adresinden ulaşabilirsiniz.

Website: http://www.dileksoylemez.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.