TÜRKÇE DERSİNİ NASIL ÇALIŞMALISINIZ ?

11 Ağustos 2010

Sevgili öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı’nda çıkan Türkçe sorularını 1-Anlam Bilgisi, 2-Dil Bilgisi, 3-Anlatım Bozuklukları 4-Yazım Bilgisi 5-Edebiyat Bilgileri olmak üzere 5 temel başlıkta toplayabiliriz. Yaklaşık 20 sorunun çıktığı anlam bilgisi, soruların % 80’ini oluşturmaktadır. Bu da bize çalışmalarımızda anlam bilgisine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermektedir. Anlam bilgisi, her şeyden önce hızlı ve doğru okumanızı; okuduğunuzu anlamanızı ve anladığınızı yorumlamanızı gerektirir. Soruların büyük çoğunluğunun anlam bilgisi olması ve ezbere dayalı…

Read More >>

TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

Temel eğitim Okulları’nda Türkçe öğretiminin amacı, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 1. Öğrencilere, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırmak; 2. Onlara, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak; 3. Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;…

11 Ağustos 2010
Read More >>

VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYEN TUZAKLAR

Gözlerinizi yapamadıklarınıza çevirmek, Müzik eşliğinde çalışmak, Zorlanılan derslerin dışlanması, Aşırı kaygı (güvensizlik), Yatarak (uzanarak) çalışmak, Çalışma anında hayallere dalmak, Uzayıp giden telefon konuşmaları yapmak, Motivasyon noksanlığı, isteksizlik, Günlük ayrıntılara boğulmak, Çalışmayı tamamlamadan bırakmak, Amaçların özelliklerinin belirlenememesi, Arkadaşlara “hayır” diyememek, Televizyona takılıp kalmak, Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak, Düzenli tekrarlar yapmamak, Plansız, programsız çalışmak, Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, Zamanı denetleyememek, Çevrenizin sizden beklentilerinin yüksek olması, Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince…

11 Ağustos 2010
Read More >>