• Terrible Two Değil 2 Yaş Dönemi
  • Neden Yenilik Ararız?
  • Kariyer Hedefin Seni Nereye Götürür?
  • Alan Seçimi Kılavuzu Açıklandı!
  • Çocuklarda Sanal Oyun Bağımlılığı

OKULLARDA KARŞILAŞILAN GENEL SORUNLAR

Genel olarak tüm okullarda danışman psikolog eksikliği görülmektedir. Her 250 öğrenciye 1 danışman psikolog düşmesi gerekirken, bu rakam 4000 öğrenciye 1 danışman psikologa kadar yükselmekte, hatta ilköğretim başta olmak üzere birçok öğretim kurumlarında hala danışman psikolog bulunmamaktadır. · Okullarda yeterli derecede rehberlik hizmetleri yürütülmemekte, danışman psikologun bütün öğrencilere ulaşamamasından dolayı rehberlik hizmetlerini sınıf ve branş öğretmenleri aracılığıyla yürütülmeye çalışılmaktadır. Fakat sınıf ve branş öğretmenlerinin bu hizmetleri yürütebilecek yeterli eğitime ve…

Read More >>

ÇOCUKLA İLETİŞİM

Doğduğu günden itibaren çocuk, yaşayabilmek için ana-babasının desteğine muhtaçtır. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgüvenin gelişmesi, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmesi, kendisini düzgün ve doğru ifade edebilmesi ailenin vereceği eğitime ve iletişime bağlıdır. İletişim, birini dinleme ve karşılıklı konuşma sanatıdır. Çocuğun hayatında ilk iletişime girdiği kişiler kendi ana-babasıdır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ana-baba modelleri çok önemlidir. Çocuk, ana-babasıyla özdeşim kurar, ana-babasını model alır ve taklit eder. Bu yoğun süreçte çocuğun ihtiyaç…

Read More >>

GENÇLERLE İLETİŞİM NASIL KURULUR?

İletişim, nitelikleri ne olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alış verişi olarak tanımlanabilir. Burada en önemli olan nokta iletişimde bilgi aktarımının iki yönlü olmasıdır. Bilgi aktarımı tek yönlü ise bilgilendirme, çift yönlü ise iletişim olarak adlandırılır. Dolayısıyla bireyler arasındaki her konuşma iletişim olarak tanımlanamaz. Ana babaların çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine birtakım emirler verip, karşı tarafın yani çocuklarının yada öğrencilerinin tepkilerini dikkate almamaları iletişim olarak kabul edilemez. Anne babalar yada öğretmenler genelde…

Read More >>

BAŞARILI İLETİŞİMİN TEMEL KOŞULLARI

Kişiler arası iletişim; kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı bir iletişimin temel koşulları şunlardır: 1.       Karşımızdaki kişilere saygı duymak; onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek, olduğu gibi benimsemek anlamını taşır. 2.       Gerçekçi ve doğal davranmak; abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır. 3.       İletişimin belki de en önemli öğesi empatidir. Empati kavramını, dış dünyayı karşımızdakinin penceresinden görmeye çalışmak olarak tanımlayabiliriz….

Read More >>

İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

Acaba hangimizin gören bir bakışa, duyan bir kulağa gereksinimi yok ki??? D. Pire’nin “insanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar” sözü, günümüzün yoğun temposuna kendini kaptıran insanların (yani bizlerin), arka plana ittiği çok önemli bir gereksinimi vurguluyor; yakınlaşma ve ilişki gereksinimi! Çevremizi düşünelim…kendimizi…Bir sorunumuz olduğunda aklımıza ilk kim geliyor? Kiminle konuşmaya, dertleşmeye istek duyuyoruz? Neden o, başkası değil? Bu kişiyi iyi bir dinleyici yapan hangi özellikleri? Ya da…

Read More >>

AKILLI İŞARETLER NEDİR ?

Akıllı İşaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, televizyon yayıncılarının, anne babaların ve genelde toplumun, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. AKILLI İŞARETLER SINIFLANDIRMA SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR TALEBİ KARŞILAMAKTADIR: Toplumun farklı kesimlerinin temsil edildiği geniş çaplı bir araştırma sonucu anne babaların %80’e yakınının televizyon programlarının içeriği konusunda bilgilenmek ve uyarılmak istediklerini ortaya koymuştur. Bu talep,…

Read More >>

GELECEĞİN SİBER MESLEKLERİ

Ortaya çıkması beklenen yeni meslekler. Bu işleri yapanlar çok iyi para kazanacak. Bilmenizde yarar var! Telif hakları ajanları Sadece yazılımların telif haklarının korunması için değil, MP3 formatındaki, CD kalitesindeki ses dosyalarından MPEG filmlere kadar tüm ürünleri takibe alacaklar. Gizli reklam editörleri Internet üzerindeki web tabanlı editöryal malzemelerin içinde, tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili haberlerin, bilgilerin yer alması için çalışacaklar. Ayrıca TV ya da sinema yapımlarında oyuncuların bu ürünleri kullanmalarını sağlayacaklar. Kafelerde,…

Read More >>

ÇOCUK VE GENÇLERDE DEPRESYONUN GELİŞİMİ

ABD’nin Denver kentinde 20 Nisan 1999 tarihinde meydana gelen okul katliamı, ülke tarihine ”Kanlı Salı” olarak geçti. Columbine Lisesi’ndeki katliamın failleri Eric Harris (18) ve Dylan Klebold (17) aynı okulun öğrencilerinden. Bu iki öğrenci önce aralarında biri öğretmen olmak üzere 13 kişiyi öldürdüler; daha sonra da intihar ettiler. Çocukların son derece büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri bu katliam ABD’de ve dünyada üzüntü ve endişe yarattı. İlk günlerin şoku atlatıldıktan sonra gençler…

Read More >>
Araç çubuğuna atla